2 thoughts on “Mẫu giấy đề nghị chi trả cổ tức năm 2022

  1. HT Capital Co., Ltd. Hironori Tsuchiya says:

    Could you please inform me of the payment details for dividends; when, amount, payee bank information, etc. As Dividedns information in PDF form, I cannot make translation.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *