Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *