Cuộc thi “Tôi yêu Petrovietnam” chính thức bắt đầu vào 9 giờ sáng nay (14/8)

Đúng 9 giờ sáng nay (14/8), cuộc thi “Tôi yêu Petrovietnam” sẽ chính thức bắt đầu.

Đúng 9 giờ sáng, trang web của cuộc thi sẽ chính thức được mở tại địa chỉ: https://www.pvn.vn/Toi-Yeu-Petrovietnam/vaolambaithi.html

Người dự thi cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website. Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Hội đồng thi của Petrovietnam xét và trao giải. Đối với cá nhân, tập thể đạt giải (theo thông báo của Tập đoàn) có trách nhiệm cung cấp Mã số thuế và số tài khoản để nhận tiền thưởng. Người dự thi đăng ký thi bằng thông tin cá nhân và mỗi cá nhân chỉ được đăng ký dự thi 1 lần. Trường hợp nộp từ 2 bài thi trở lên, việc chấm điểm sẽ thực hiện trên bài thi nộp lần đầu. Hội đồng thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký sai lệch với thực tế thi.

Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Đối với giải cá nhân, xếp hạng sẽ tính theo thứ tự người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng từ cao xuống thấp. Trường hợp nhiều người dự thi có số câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì tiếp tục xét đến các yếu tố: người có thời gian làm bài thi ít nhất, người tham gia thi sớm nhất và người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số người tham gia cuộc thi; lấy theo thứ tự từ cao đến hết giải. Đối với giải Đặc biệt cần trả lời đúng 100% câu hỏi trắc nghiệm và có thời gian hoàn thành và nộp bài thi ngắn nhất. Đối với giải hoàn thành bài thi có thời gian nhanh nhất cần trả lời đúng ít nhất 70% câu hỏi trắc nghiệm.

Người dự thi có thể tham khảo tài liệu là “Lược sử ngành Dầu khí” và “Sổ tay công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp & an sinh xã hội” tại đây.

https://petrovietnam.petrotimes.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *