Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ngày 11/4/2019 PVOIL Phú Mỹ đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên với 99,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội dự kiến thông qua một số vấn đề cơ bản, mang tính chiến lược, quyết định đến toàn bộ hoạt động sản xuất/pha chế cũng như phương án hợp tác kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Sự khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu cũng như sự suy thoái của nền kinh tế trong nước đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các công ty xăng dầu nói chung và đặc biệt là các công ty sản xuất/pha chế như PVOIL Phú Mỹ nói riêng. Liên tiếp trong những năm vừa qua, PVOIL Phú Mỹ luôn ở trong tình trạng bấp bênh và có thể gây lỗ bất cứ lúc nào. Nhưng với tư duy mới, cách làm mới, ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã có những hành động quyết liệt, mang tính đột phá. Những hành động quyết liệt ấy đã mang đến sự thay đổi tức thì và sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện cho Công ty trong 02 tháng cuối năm 2018 và quý I – 2019. Ông Nguyễn Việt Thắng mặc dù mới tiếp quản PVOIL Phú Mỹ từ tháng 11/2018 nhưng với sự nghiên cứu nghiêm túc, vốn kiến thức xăng dầu sâu rộng cộng với kinh nghiệm nhiều năm công tác, ông đã trả lời đầy đủ, chính xác, rõ ràng toàn bộ các câu hỏi hóc búa trong đại hội, làm hài lòng tất cả các cổ đông tham dự. Sau 4 tiếng làm việc nghiêm túc, Đại hội đã ban hành Nghị quyết thông qua một số vấn đề lớn của Công ty như: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán…

Chúng tôi tin tưởng trong năm 2019 PVOIL Phú Mỹ sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn nữa, mang đến những thành quả to lớn hơn nữa cho các cổ đông của Công ty. 

Trân trọng cảm ơn các cổ đông vì những đóng góp xây dựng và phát triển Công ty.

Minh Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *