PVOIL quyết tâm hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tận dụng đà phát triển, thế và lực đã đạt được trong năm 2023, Tổng công ty Dầu Việt Nam và các đơn vị thành viên phải tập trung cao độ trong công tác quản lý, điều hành SXKD ngay từ những tháng đầu tiên của năm 2024 với tinh thần và quyết tâm cao nhất để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao; đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống.

Tiếp thu phương châm “Quản trị biến động; bổ sung động lực mới; làm mới động lực cũ; tạo nguồn năng lượng mới; vươn tới những đỉnh cao” của Tập đoàn, PVOIL tổ chức Hội nghị quán triệt, thảo luận và thống nhất các giải pháp hoàn thành kế hoạch quản trị theo Quyết định số 529/QĐ-DKVN ngày 15/02/2024 của Tập đoàn. Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 05/3/2024 do ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc PVOIL chủ trì, với sự tham gia của các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên PVOIL.

Báo cáo tổng hợp ghi nhận sản lượng kinh doanh xăng dầu trong 2 tháng đầu năm 2024 của toàn hệ thống PVOIL tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023. Với những kết quả đã đạt được và những chuyển biến tích cực đầu năm, đây sẽ là tiền đề để PVOIL hướng đến mục tiêu gia tăng sản lượng kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất.

Tại Hội nghị, các đơn vị kinh doanh xăng dầu trong hệ thống PVOIL báo cáo phương án, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trên tinh thần chủ động tiếp nhận chỉ đạo từ Tổng công ty và quyết tâm cao độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở phân tích và đánh giá những thuận lợi, khó khăn của thị trường, cũng như năng lực và dư địa phát triển của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trong toàn hệ thống, ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc PVOIL chỉ đạo các ban chuyên môn của Tổng công ty phải đẩy mạnh tìm kiếm nguồn hàng giá tốt, tăng cường bám sát thị trường và các chính sách của Nhà nước để đưa ra các chính sách thúc đẩy kinh doanh linh hoạt theo thị trường, tạo động lực bán hàng cho các đơn vị kinh doanh. Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn giao, Tổng công ty sẽ phân bổ kế hoạch thực hiện cho các đơn vị từ đầu năm để cả hệ thống chủ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ hàng tháng, quý, Tổng công ty sẽ giao ban, rà soát tình hình thực hiện và có phương án điều hành phù hợp.

Đồng thời, các đơn vị kinh doanh xăng dầu cần khẩn trương tận dụng các kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong năm 2023; thực hiện tốt công tác quản trị, công tác dự báo thị trường và chủ động có các giải pháp ứng phó kịp thời với các biến động của thị trường nhằm đẩy mạnh sản lượng kinh doanh xăng dầu tại những thời điểm thuận lợi.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc PVOIL chỉ đạo các đơn vị vận tải xăng dầu, các tổng kho/ kho xăng dầu PVOIL trong toàn hệ thống phải phối hợp đồng bộ với các đơn vị kinh doanh; bố trí nhân sự làm việc liên tục để sẵn sáng đáp ứng nhu cầu cung ứng nguồn hàng 24/7 cho đơn vị kinh doanh.

Cũng tại Hội nghị, Tổng Giám đốc PVOIL kiểm tra tình hình chuẩn bị thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Tài chính. Ông Đoàn Văn Nhuộm yêu cầu tất cả các đơn vị kinh doanh xăng dầu trong toàn hệ thống PVOIL phải nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính; chú ý đảm bảo hoàn thành thời hạn thực hiện lắp đặt trang thiết bị, giải pháp kỹ thuật theo quy định; đồng thời, tổng hợp các thông tin để báo cáo cơ quan chức năng về những nội dung liên quan trong quá trình thực hiện./.


Ông Đoàn Văn Nhuộm – Tổng Giám đốc PVOIL chủ trì cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

PVOIL News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *